Medicijnprotocol

Gebruikt uw kind medicijnen?
Wij hebben regels afgesproken over het toedienen van medicatie door de leerkrachten.
Het toestemmingsformulier medicijnverstrekking vindt u hier.