Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij gebruiken geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en wij plaatsen geen namen van leerlingen bij foto’s. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind bijv. op internet/social media verschijnen.

Voor de veiligheid van uw kind bij excursies en buitenschoolse activiteiten vraagt onze zorg dat wij beschikken over contactgegevens van ouders/verzorgers wanneer wij niet in het schoolgebouw zijn. Denk aan schoolreisje, sportdag, theaterbezoek en avondvierdaagse.

Jaarlijks vragen wij dan ook uw toestemming

  • voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter en
  • voor het beschikbaar hebben van contactgegevens van u bij buitenschoolse activiteiten en excursies.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht, worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas/les voor onderwijskundige doeleinden of voor gebruik van een foto in ons administratiesysteem.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u ondertekende toestemmingsverklaring.

U treft 2 toestemmingsverklaringen aan in het document, één t.b.v. de school en één t.b.v. de oudervereniging, die als rechtspersoon een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Wilt u per kind de beide toestemmingsverklaringen 2018-2019 ingevuld en getekend meegeven naar school?

 

 

Klik hier voor de verklaringen:

Toestemmingsverklaring school en ov