Schooltijden

Om 8.20 uur en 12.50 uur wordt de deur voor de OB basisgroepen geopend. 
Om 8.25 uur en 12.55 uur wordt de deur voor de MB en BB basisgroepen geopend. 
De leerlingen mogen dan naar binnen. 
De leerkracht is dan aanwezig in of bij het lokaal. 
Wij verzoeken u om buggy’s en kinderwagens buiten de klas te laten staan. 
Om 8.25 uur en 12.55 uur gaat de eerste bel als teken dat de lessen bijna gaan beginnen. 
Bij de tweede bel om 8.30 uur en 13.00 uur starten de lessen.

Alle basisgroepen: 8.30—12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 
Alle leerlingen zijn op woensdagmiddag vrij

In verband met het gymrooster kan de begin- of eindtijd verschillen.
Het speelkwartier voor MB en BB basisgroepen is van 10.15 uur tot 10.30 uur.

De leerlingen van de OB basisgroepen pauzeren ’s morgens op wisselende tijden. 
Zij hebben elk dagdeel een bewegingsles, binnen of buiten.


Gymtijden

  maandag dinsdag donderdag
groep 3     n.v.t.  09.00 u – 10.10 u   n.v.t.
groep 4   n.v.t.  13.40 u – 14.20 u  13.40 u – 14.20 u
groep 5   n.v.t.  13.00 u – 13.40 u  13.00 u – 13.40 u
groep 6   n.v.t.  14.20 u – 15.00 u  14.20 u – 15.00 u
groep 7   13.45 u – 15.00 u    n.v.t.  n.v.t.
groep 8   13.00 u - 13.45 u  08.15 u – 09.00 u
 n.v.t.

De gymlessen van groep 3 t/m 8 vinden in Bulwijk plaats.
Op de dagen dat uw kind gym heeft, graag een tas meegeven met gymschoenen en gymkleding (t-shirt/broekje)