Missie/visie

Bekwaam
Er zijn heel veel dingen die uw kind al kent en kan.

Wij sluiten daar zoveel mogelijk bij aan. Door afwisselende lessen en coöperatieve werkvormen
dagen we uw kind uit om ook een stap verder te gaan.

Zo kan uw kind groeien in ontwikkeling en halen we het beste in uw kind naar boven.

Autonomie
Wij helpen uw kind inzicht te krijgen in wat hij voor anderen kan betekenen.

Vol zelfvertrouwen eigen keuzes maken en mede eigenaar zijn van het leerproces.
En dit vanuit een houding van respect voor elkaar en de omgeving.

Reflectie
Inzicht in eigen talenten is belangrijk om je staande te houden in de maatschappij.

Wij helpen uw kind om dit te verkennen, erkennen, ontwikkelen en in te zetten.

Samen
School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

Wij betrekken u daarom graag bij het onderwijs aan uw kind. Een heldere communicatie
en het voeren van  ouder/kind gesprekken dragen daar aan bij.

Toekomstgericht
We leren uw kind vaardigheden die passen bij wat de maatschappij in de toekomst gaat vragen.

Met onze blik naar buiten gericht zal ons onderwijs steeds hierop worden aangepast.
Op de Molenwiek is een cultuur van leren met elkaar en van elkaar.