Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bouwt mee aan de kwaliteit van het onderwijs op De Molenwiek. De MR is een platform waar ouders en leerkrachten meedenken over de ontwikkeling en keuzes die de school maakt. Met een positieve kritische blik zetten wij ons in om voor de kinderen en leerkrachten een plezierig en goed klimaat te creëren. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap Onderwijs 1992. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR worden op school gehouden en zijn in principe openbaar. Belangstellenden voor deelname aan de vergadering kunnen zich vooraf aanmelden bij de voorzitter.

Onderwerpen die o.a. besproken worden binnen de MR zijn:

* Jaarplannen van de school
* Profilering van De Molenwiek
* Financiële ontwikkelingen
* ICT beleidsplan

 

Vergaderdatum schooljaar 2018-2019
25 juni 2019De leden van de MR

Oudergeleding: • Joris Marée voorzitter • Rozemarijn Boer • Tim van der Wild
Leerkrachten: • Truus Kock • Jean Paul Das • Ilonka Luhulima
Uw vragen, suggesties en ideeën kunt u mailen naar mr@molenwiekwoerden.nl


Agenda / Notulen / Jaarverslag

Als u op de datum klikt dan kunt u de notulen, agenda's en jaarverslagen lezen openen.

Schooljaar 2018-2019

Notulen MR 25 september 2018

Notulen MR 20 november 2018

Notulen MR 27 maart 2019

Notulen MR 26 maart 2019

 

Schooljaar 2017-2018

 

Notulen 13 september 2017

Notulen 28 november 2017

Notulen 23 januari 2018

Notulen 6 maart 2018

Notulen 24 april 2018

Notulen 26 juni 2018

 

 

Schooljaar 2016-2017

Notulen 20 september 2016

Notulen 22 november 2016

Notulen 24 januari 2017

Notulen 7 maart 2017

Notulen 18 april 2017

Notulen 20 juni 2017