Oudervereniging

Alle ouders/ verzorgers van leerlingen van de Molenwiek zijn automatisch lid van de Oudervereniging (OV). De werkzaamheden van de OV worden uitgevoerd door de bestuursleden van de OV. In samenwerking met het team verzorgen zij bijna alle feesten en evenementen op school. Ook beheert de OV de inzameling van oud papier en oude kleding, verzorgt zij de luizencontroles en zorgt zij voor het versieren van de school.

Vanuit de Oudervereniging wordt voor elke activiteit een commissie gevormd, die samen met enkele teamleden zorg draagt voor de organisatie en uitvoering van het feest of de activiteit. De organisatie van de activiteiten kan soms veel tijd vergen. De OV kan deze activiteiten alleen verrichten met de hulp van vele, andere ouders. Regelmatig worden er ouders gevraagd om aan een (deel)activiteit mee te helpen. Deze ouders helpen in opdracht van de OV of van het team.
Een belangrijke taak van de oudervereniging is het beheren van de door u betaalde vrijwillige ouderbijdrage en toezien op een zo nuttig mogelijke besteding hiervan.
De inkomsten van de Oudervereniging zijn voornamelijk afkomstig van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt voor dit schooljaar (2018-2019) € 51,- per leerling. Leerlingen die later in het schooljaar beginnen, betalen een bedrag naar rato.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om schoolreis, excursies en feesten op school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval te bekostigen.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/ verzorgers, via de leerlingen, een brief met daarbij het verzoek de ouderbijdrage voor eind november te betalen. U kunt de ouderbijdrage ook direct overmaken op NL96INGB0003684680 t.n.v. de Oudervereniging van katholieke basisschool De Molenwiek, onder vermelding van de naam en groep van uw kind.


De Oudervereniging is te bereiken via ov@molenwiekwoerden.nl