Vertrouwenspersonen

We moeten op school zo met elkaar omgaan, dat iedereen het fijn vindt. Dus mogen pesten, iemand buiten sluiten, agressie of seksuele intimidatie hier niet voorkomen.

En toch....het is niet altijd zichtbaar. Het kan voor kinderen ook moeilijk zijn erover te praten met hun eigen juf of meester.

Daarom hebben wij twee vertrouwenspersonen die daarvoor zijn opgeleid: juf Marjan en meester Hans.
Er is een een speciale info
folderdie u kunt downloaden.

Bij deze personen kunnen kinderen en ouders terecht om (vertrouwelijk) een geval van vermeend machtsmisbruik te bespreken. Zij zijn er voor het kind of de ouder die met een klacht komt. De vertrouwens-/contactpersoon luistert, geeft advies en probeert samen met de klager tot een oplossing te komen. De vertrouwens-/contactpersoon doet niet aan waarheidsvinding en gaat niet in gesprek met de persoon waarover geklaagd wordt.