onderwijsanders

 

 

Waarom gaan we vernieuwen?

Elk kind heeft recht op een passend onderwijsaanbod. In de groepen zien we een toenemend groot verschil tussen de onderwijsbehoeften van kinderen. Het werken in leerstofjaarklassen belemmert ons om aan die behoeftes tegemoet te komen. De wereld verandert in een razend tempo. Wij leiden kinderen op voor een toekomst die we eigenlijk niet goed kennen. Informatie is overal te krijgen, het wordt steeds belangrijker om vaardigheden te beheersen als communicatie, samenwerken, creatief, kritisch en probleemoplossend denken.

Onze Visie
Een school die BARST van de ambitie en veelzijdigheid! |
Bekwaam, Autonoom, Reflectief, Samen, Toekomstgericht.

Het nieuwe onderwijs zorgt ervoor dat we onze visie in praktijk kunnen brengen 
Bekwaam: door te werken vanuit leerlijnen en doelen wordt het leren gepersonaliseerd 
Autonomie: kinderen worden mede-eigenaar van hun leerproces 
Reflectie: kinderen krijgen inzicht in hun eigen talenten 
Samen: samenwerken en samenleren, kinderen van meerdere leeftijden komen in één groep 
Toekomstgericht: 21ste century skils zijn integraal onderdeel van onze manier van werken

Wat gaan we vernieuwen? 
We laten het leerstofjaarklassensysteem los. We gaan werken in “units” van groep 1-2-3, 4-5-6, 7-8. Er komen verschillende hoeken en ruimten waarin kinderen kunnen werken. Voor de vakken taal, lezen en rekenen worden in de ochtend effectieve en korte instructiemomenten gepland waarna kinderen zelfstandig en op eigen niveau gaan werken. We gaan in de middagen meer thematisch werken met wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Wanneer gaan we vernieuwen? In schooljaar 2017-2018 gaan we de voorbereidingen treffen voor deze ingrijpende veranderingen. Scholing en training van het team, coaching van de directie, bezoeken van scholen die al met dit concept werken. Maar ook de kinderen leren zelfstandig te werken, zelfstandig te leren en gebruik te maken van bijvoorbeeld planborden. Wij leggen zo een basisfundament dat maakt dat de ingrijpende verandering duurzaam een goede kans van slagen heeft.

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met het nieuwe concept. We blijven ook dan nog gebruik maken van professionele begeleiding en coaching op de werkvloer.

Wie gaat ons hierbij ondersteunen? 
Professionele ondersteuning door Margje van Muiswinkel van KPC onderwijsbegeleiding. Zij heeft ervaring met schoolontwikkeling vanuit het SlimFit model: een beproefde ontwikkelmethode die de school in duidelijk stappen vooruit helpt.

Extra informatie
Hieronder vindt u de verschillende documentatie die over onze onderwijsvernieuwing aanwezig is.

Informatiebulletin 11
Informatiebulletin 10

Informatiebulletin 9
Informatiebulletin 8
Informatiebulletin 7
Informatiebulletin 6
Informatiebulletin 5 
Informatiebulletin 4
Informatiebulletin 3
Informatiebulletin 2
Informatiebulletin 1

Krantenartikel over de vernieuwingen
Powerpoint informatieavond 18 mei 2017