Hoofdluiscontrole

Op onze school hebben we de gewoonte om alle kinderen van de school regelmatig te controleren op hoofdluis. Dit wordt door de ouderverening georganiseerd. Er is afgesproken om op maandag na elke vakantie alle kinderen te controleren.We vragen de kinderen om die ochtend geen gel, elastiekjes, vlechtjes, haarbandjes, e.d. in het haar te hebben. Om alles in goede banen te leiden is er een luizenbeleid.

Luizenbeleid van De Molenwiek

De luizencontrole vindt per groep plaats.

 - De controle op hoofdluis vindt bij voorkeur op de eerste dag na iedere vakantie op school plaats door de ouders van de oudervereninging.
 - Tussentijdse meldingen van de ouders/verzorgers aan de school, worden doorgegeven waarna een extra onderzoek plaatsvindt.
 - Afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk gezien.
 - Er wordt aan de kinderen geen melding gedaan over het wel of niet voorkomen van neten en/of luizen bij zichzelf of klasgenoten.
 - Een van de controlerende ouders/verzorgers geeft de namen van de kinderen bij wie luizen en/of neten gevonden zijn door aan de leerkracht/directeur van de school.
 - De directeur stuurt vervolgens de ouders/verzorgers van de desbetreffende kinderen een mail.