Verzekering


Het schoolbestuur heeft namens de ouderverenigingen voor alle kinderen van de basisscholen binnen de stichting een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende het verblijf in de school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, evenals tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste één uur vóór aanvang en één uur na het verlaten van de school. De verzekering geldt ook tijdens verblijf op sportvelden, en in de gymzaal, mits dit in groeps- of schoolverband en onder toezicht geschiedt.
Tevens geldt de verzekering tijdens kamp, excursies, schoolreisje enz. mits dit in schoolverband en onder toezicht geschiedt.
De verzekering kent uitkeringen bij dokterskosten en tandartskosten, blijvende invaliditeit en overlijden. De premie van de verzekering wordt gedeclareerd bij de oudervereniging.
Naast de ongevallenverzekering is er een inzittendenverzekering afgesloten en een eigendomsverzekering voor personeel. Beide verzekeringen zijn voor u van toepassing als u als vrijwilliger kinderen in uw auto vervoert in opdracht van de school. Deze verzekering geldt in sommige gevallen ook indien het cascorisico niet elders verzekerd is, of bijvoorbeeld bij verlies van no claim of bonus/malus.

Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op één van deze verzekeringen wilt u dan contact opnemen met de directie van de school.