Brede school

De Molenwiek hoort bij de brede school Molenvliet. Participanten in het brede schoolnetwerk zijn: basisschool De Molenwiek, basisschool De Achtsprong, basisschool Johan Friso, basisschool De Franciscus, basisschool De Constantijn, kinderopvang KMN Kind
& Co en Welzijn Woerden (combinatiefunctionarissen 'Jong & fit').

Visie
De brede school Molenvliet wil optimale omstandigheden bieden zodat kinderen kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken burgers.Onderstaande doelen zijn door de partners van de brede school opgesteld naar aanleiding van gezamenlijke inventarisatiebijeenkomsten.
De doelen kunnen worden bijgesteld naarmate er meer informatie van andere betrokkenen is verzameld en de pedagogische dialoog gevoerd.

Doelen brede school Molenvliet:
1. Doorgaande lijn verstevigen en een sluitend (zorg)netwerk creëren.
2. Verrijking bieden door een gevarieerd activiteitenaanbod.
3. Stimuleren van een gezonde leefstijl en sociale competenties van de kinderen.
4. Betrokkenheid van de ouders stimuleren.
5. Stimuleren sociale cohesie.

Klik hier voor alle activiteiten.